PENCAPAIAN DAN ANALISIS

PENCAPAIAN DAN ANALISIS

Perbandingan Awal (Di sepanjang tempoh pengajian)


Di bawah ini disediakan jadual untuk perbandingan pencapaian ahli Komuniti al-Ansar berbanding mahasiswa Melayu Muslim sebelumnya.  Untuk rekod, Komuniti al-Ansar mula dilaksanakan pada kemasukan Mei 2003.
SEMESTER MEI 2004
Berikut pula adalah jadual pencapaian Komuniti al-Ansar secara keseluruhan meliputi semua jabatan pada Semester Mei 2004

POST-MORTEM KOMUNITI AL-ANSAR, FSKTM, UPM SEMESTER PERTAMA 2004
- jadual di bawah boleh disemak dahulu.  Nanti penulis akan huraikan jika ada kelapangan

* merah bermaksud bahaya.  Penulis meletakkan status bahaya kepada pelajar yang mendapat di bawah 3 pointer.

FINAL JABATAN SISTEM MAKLUMAT SEM 3 MEI 2004     

GRED
MELAYU
%
CINA
%
INDIA
%
LAIN2
%
3.5>4.0
17
29%
13
81%
3.0>3.49
35
59%
1
6%
2.5>2.99
5
8%
2
13%
1
100%
1
100%
2.0>2.49
2
4%


0>1.99
JUMLAH
59
100%
16
100.00%
1
100%
1
100%

FINAL EX-DIPLOMA SEM 1 MEI 2004   

GRED
MELAYU
%
CINA
%
INDIA
%
LAIN2
%
3.5>4.0
27
59%
8
89%
1
50%
2
67%
3.0>3.49
15
33%
1
11%
1
50%
1
33%
2.5>2.99
3
7%


2.0>2.49
1
1%


0>1.99
JUMLAH
46
100%
9
100.00%
2
100%
3
100%

FINAL JABATAN MULTIMEDIA SEM 1 MEI 2004        

GRED
MELAYU
%
CINA
%
INDIA
%
LAIN2
%
3.5>4.0
6
20%
13
29%
3.0>3.49
11
37%
18
40%
2.5>2.99
9
30%
13
29%
1
100%


2.0>2.49
3
10%
1
2%


1
100%
0>1.99
1
3%


JUMLAH
30
100%
45
100.00%
1
100%
1
100%

FINAL JABATAN SISTEM KOMPUTER SEM 1 MEI 2004      

GRED
MELAYU
%
CINA
%
INDIA
%
LAIN2
%
3.5>4.0
7
18%
7
20%
3.0>3.49
14
36%
20
57%
2
67%


2.5>2.99
10
26%
7
20%
1
33%


2.0>2.49
8
20%
1
3%
0>1.99
JUMLAH
39
100%
35
100.00%
3
100%
0
0%

FINAL JABATAN RANGKAIAN SEM 1 MEI 2004    

GRED
MELAYU
%
CINA
%
INDIA
%
LAIN2
%
3.5>4.0
9
24%
7
21%


1
100%
3.0>3.49
13
35%
22
67%
3
43%


2.5>2.99
10
27%
3
9%
3
43%


2.0>2.49
3
8%
1
3%
1
14%


0>1.99
2
6%


JUMLAH
37
100%
33
100.00%
7
100%
1
100%

FINAL JABATAN SISTEM MAKLUMAT SEM 1 MEI 2004      

GRED
MELAYU
%
CINA
%
INDIA
%
LAIN2
%
3.5>4.0
7
13%
16
72%
2
100%
3
100%
3.0>3.49
24
45%
6
28%
2.5>2.99
14
26%


2.0>2.49
6
11%


0>1.99
2
5%


JUMLAH
53
100%
22
100.00%
2
100%
3
100%


GRED
LELAKI
%
PEREMPUAN
%
3.5>4.0
1
3%
6
30%
3.0>3.49
13
39%
11
55%
2.5>2.99
2.0>2.49
0>1.99
JUMLAH
33
100%
20
100.00%
JSM-3
EX DIP
JM-1
JSK-1
JTKR-1
JSM-1
PURATA
3.5 dan ke atas
29%
59%
20%
18%
24%
13%
27.17%
3.0 dan ke atas
88%
92%
57%
54%
59%
58%
68%
* sasaran asal adalah sekurang-kurangnya 50% mendapat cgpa 3.5 ke atas dan 90% 3.0 ke atas.


SENARAI NAMA PENERIMA 4 FLAT
1. 122067 Yosheena Binti Miskam
2. 122107 Muhd. Asrul B. Abd. Salam
3. 122710 Shaidatul Wahida Abd Rahim
4. 123079 Adeeb Liyana Binti Mohd Shaid
5. 127699 Siti Safra Binti Jailani

JUMLAH PENERIMA ANUGERAH DEKAN


MELAYU
CINA
INDIA
LAIN2
3.5>4.0
73
64
3
6
ANALISIS SEMESTER KEDUA 2004 DAN PERBANDINGAN DENGAN SEMESTER PERTAMA 2004
- jadual di bawah boleh disemak dahulu.  Nanti penulis akan huraikan jika ada kelapangan

* merah bermaksud bahaya.  Penulis meletakkan status bahaya kepada pelajar yang mendapat di bawah 3 pointer.

FINAL JABATAN SISTEM MAKLUMAT SEM 3 MEI 2004                                      

GRED
MELAYU
%
3.5>4.0
17
29
3.0>3.49
35
59
2.5>2.99
5
8
2.0>2.49
2
4
JUMLAH
59
100

FINAL JABATAN SISTEM MAKLUMAT SEM 4 NOV 2004     

 GRED
MELAYU
%
3.5-4.0
22
37.2
3.0-3.49
27
45.8
2.5-2.99
8
13.6
2.0-2.49
2
3.4
JUMLAH
59
100
MELAYU
%
Naik
33
55.9
Turun
26
44.1
JUMLAH
59
100


FINAL EX-DIPLOMA SEM 1 MEI 2004                               

GRED
MELAYU
%
3.5>4.0
27
59
3.0>3.49
15
33
2.5>2.99
3
7
2.0>2.49
1
1
JUMLAH
46
100

FINAL EX-DIPLOMA SEM 2 NOV 2004    


MELAYU
%
3.5-4.0
20
46.5
3.0-3.49
14
32.6
2.5-2.99
7
16.3
2.0-2.49
2
4.6
JUMLAH
43
100

MELAYU
%
Naik
12
27.9
Turun
29
67.4
N/T
2
4.7
JUMLAH
43
100


FINAL JABATAN MULTIMEDIA SEM 1 MEI 2004                                       

GRED
MELAYU
%
3.5>4.0
6
20
3.0>3.49
11
37
2.5>2.99
9
30
2.0>2.49
3
10
0>1.99
1
3
JUMLAH
30
100

FINAL JABATAN MULTIMEDIA SEM 2 NOV 2004       


JUMLAH
%
3.5-4.0
8
26.7
3.0-3.49
15
50
2.5-2.99
4
13.3
2.0-2.49
3
10
JUMLAH
30
100

JUMLAH
%
Naik
17
56.7
Turun
12
40
N/T
1
3.3
JUMLAH
30
100FINAL JABATAN SISTEM KOMPUTER SEM 1 MEI 2004                                       

GRED
MELAYU
%
3.5>4.0
7
18
3.0>3.49
14
36
2.5>2.99
10
26
2.0>2.49
8
20
JUMLAH
39
100

FINAL JABATAN SISTEM KOMPUTER SEM 2 NOV 2004      


MELAYU
%
3.5-4.0
8
20.5
3.0-3.49
18
46.2
2.5-2.99
11
28.2
2.0-2.49
2
5.1
JUMLAH
39
100

JUMLAH
%
Naik
27
69.2
Turun
12
30.8
N/T
0
 0
JUMLAH
39
100


FINAL JABATAN RANGKAIAN SEM 1 MEI 2004                                    

GRED
MELAYU
%
3.5>4.0
9
24%
3.0>3.49
13
35%
2.5>2.99
10
27%
2.0>2.49
3
8%
0>1.99
2
6%
JUMLAH
37
100%

FINAL JABATAN RANGKAIAN SEM 2 NOV 2004    


JUMLAH
%
3.5-4.0
10
27%
3.0-3.49
16
43.3%
2.5-2.99
6
16.2%
2.0-2.49
4
10.8%
1.0-1.99
1
2.7%
JUMLAH
37
100%


JUMLAH
%
Naik
22
59.5
Turun
15
40.5
N/T
0
0
JUMLAH
37
100


FINAL JABATAN SISTEM MAKLUMAT SEM1 MEI 2004                                     

GRED
MELAYU
%
3.5>4.0
7
13
3.0>3.49
24
45
2.5>2.99
14
26
2.0>2.49
6
11
0>1.99
2
5
JUMLAH
53
100

FINAL JABATAN SISTEM MAKLUMAT SEM 2 NOV 2004      

GRED 
MELAYU
%
3.5-4.0
15
28.3
3.0-3.49
28
52.8
2.5-2.99
8
15.1
2.0-2.49
2
3.8
JUMLAH
53
100

JUMLAH
%
Naik
47
88.7
Turun
6
11.3
N/T
0
0
JUMLAH
53
100


Perbandingan Semester Antara Jabatan

Semester Pertama 2004/2005


JSM-3
EX DIP
JM-1
JSK-1
JTKR-1
JSM-1
PURATA
3.5 dan ke atas
29%
59%
20%
18%
24%
13%
27.17%
3.0 dan ke atas
88%
92%
57%
54%
59%
58%
68%

Semester Kedua 2004/2005


JSM-4
EX DIP
JM-2
JSK-2
JTKR-2
JSM-2
PURATA
3.5 dan ke atas
37.2%
46.5%
26.7%
20.5%
27%
28.3%
31.03%
3.0 dan ke atas
83%
79.1%
76.7%
66.7%
70.3%
81.1%
76.15%
* sasaran asal adalah sekurang-kurangnya 50% mendapat cgpa 3.5 ke atas dan 90% 3.0 ke atas.

SENARAI NAMA PENERIMA 4 FLAT

1. 125576 Khairani Binti Mahmood@Ariffin (JSK2)
2. 127072 Nur Zuliana Binti Zohari (JSM2)
3. 122177 Fadila Aida Binti Muhibah (JTKR2)
4. 122067 Yosheena Binti Miskam
5. 116639 Nordahlia Binti Abdul Jalal (JSM4)
 
 
 
 ***************************************************************************************************


Statistik Untuk Jabatan Sistem Maklumat, FSKTM Sahaja (2003, 2006 dan 2007)


2003
2006
2007

Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Kelas Pertama
0
0
5
7.46
10
14.5
Kelas Kedua Tinggi dan Ke Bawah
33
100
62
92.54
59
85.5
JUMLAH
 33
100
67
100
69
100


2003
2006
2007

Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
3.00 Pointer dan Ke Atas
 10
 30.3
64
95.5
60
86.95
2.99 dan Ke Bawah
 23
 69.7
3
4.5
9
13.05

 33
 100
67
100
69
100


Statistik Untuk Jabatan Sistem Maklumat (2003,2006) dan 1 Fakulti (2007)


2003
2006
2007

Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Kelas Pertama
0
0
5
7.46
29
14.1
Kelas Kedua Tinggi dan Ke Bawah
33
100
62
92.54
177
85.9
JUMLAH
 33
100
67
100
206
100


2003
2006
2007

Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
3.00 Pointer dan Ke Atas
10
30.3
64
95.5
184
89.32
2.99 dan Ke Bawah
23
69.7
3
4.5
22
10.68

33
100
67
100
206
100


 Statistik Untuk 1 Fakulti Konvo 2007


Jabatan Sistem Maklumat
Jabatan Sistem Komputer
Jabatan Multimedia
Jabatan Rangkaian

Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Kelas Pertama
10
14.5
10
21.28
3
7.3
6
12.24
Kelas Kedua Tinggi dan Ke Bawah
59
85.5
37
78.72
38
92.7
43
87.76
JUMLAH
69
100
47
100
41
100
49
100


Jabatan Sistem Maklumat
Jabatan Sistem Komputer
Jabatan Multimedia
Jabatan Rangkaian

Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
Jumlah
Pelajar
Peratus
%
3.00 Pointer dan Ke Atas
60
86.95
43
91.5
36
87.8
45
91.83
2.99 dan Ke Bawah
9
13.05
4
8.5
5
12.2
4
8.17
JUMLAH
69
100
47
100
41
100
49
100* TAMAT ANALISIS